OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI
Tarih: 8.09.2022| Okunma Sayısı: 197

                                                                                                                                    

T.C.

BAYBURT

BAROSU BAŞKANLIĞI

                                                                                  

                                                                                                                                  01.09.2022

OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI

Karar Tarihi 01.09.2022 tarih ve 2022/33 sayılı Karar

 

BAYBURT BAROSU MENSUBU SAYIN MESLEKTAŞLARIMIZA;

            Baromuz Yönetim Kurulunun 01.09.2022 tarih ve 2022/33 sayılı kararı uyarınca Baromuzun Seçimli 2. Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemle 08 Ekim 2022 Cumartesi günü Saat 11:00’ dan itibaren Bayburt Barosu Hizmet Binası Konferans Salonunda yapılacaktır. Bu tarihteki toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı yerde ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın 09.10.2022 tarihinde yapılacaktır.

            Saygıyla duyurulur.

 

           

                                                                                               Av. Serkan PEKMEZCİ

                                                                                               Bayburt Barosu Başkanı

 

GÜNDEM

 • 1-AÇILIŞ VE YOKLAMA
 • 2-GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANININ OLUŞTURULMASI
 • 3-SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞININ OKUNMASI
 • 4-BAROYA KATILAN VE AYRILANLAR
 • 5-YENİ DÖNEME AİT BÜTÇENİN GÖRÜŞÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI
 • 6-BARO GİRİŞ KESENEĞİ VE YILLIK AİDATLARIN BELİRLENMESİ
 • 7-BAYBURT BAROSUNA YENİ NAKİL OLACAK MESLEKTAŞLARIN ÖDEYECEKLERİ ÜCRETİN BELİRLENMESİ
 • 8-BARO İÇ YÖNETMELİĞİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
 • 9-BAROYA AİT ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN BELİRLENMESİ
 • 10-MESLEKİ SORUNLAR ÜZERİNE GÖRÜŞME
 • 11-DİLEK VE TEMENNİLER
 • 12-BARO BAŞKANI VE DİĞER ORGANLARIN SEÇİMİ
 • 13-KAPANIŞ

 

29.03.2023
AV. SERKAN PEKMEZCİ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.