STAJ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

STAJ BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

LÜTFEN OKUYUNUZ

İSTENEN BELGELER

ADEDİ

AÇIKLAMA

1- Baroya Yazılan İSTEM DİLEKÇESİ

2 Adet

EK 1

2- Fakülte Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin noter veya okul onaylı 3 adet sureti

Yurtdışındaki Üniversitelerin Mezunları diplomaya ek olarak diplomasının Türkçe noter onaylı örneğini, YÖK tarafından düzenlenen denklik belgesi ile noksan dersin bulunmadığına dair noter onaylı belgeleri de sunacaklardır.

KKTC Üniversiteleri mezunlarının diplomaya ek olarak ÖSYM giriş belgelerini (Sınav Sonuç Belgesi) ibraz etmeleri zorunlu olup, YÖK tarafından düzenlenen “denklik” veya “Anlaşmaya Uygunluk Yazısı” almak zorunda olan mezunların söz konusu belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

3 Adet


Belgeniz süreli olarak verilmiş geçici mezuniyet belgesi ya da ilgili makama olarak düzenlenmiş ise ruhsat aşamasında bakanlık tarafından kabul edilmemekte olup, staj döneminiz boyunca mezuniyetinize dair istenen şartlardaki belgenizi dosyanıza sunmanız gerekmektedir.Ayrıca kapatılan üniversitelerin sadece noterden onaylanmış diploması kabul edilmektedir.

Diplomanız veya Geçici Mezuniyet Belgeniz fakülteden onaylı alınmış ise; aşağıda unvanları yazan yetkililerden biri tarafından onaylamadı ise; belgenizi NOTERDEN onaylatmanız gerekmektedir.

• Öğrenci İşleri Şefi veya Yardımcısı

• Öğrenci İşleri Müdürü veya Yardımcısı

• Öğrenci İşleri Daire Başkanı

• Fakülte Dekanı ve Yardımcısı

• Fakülte Sekreteri

3 – Yüksek Öğretim Mezuniyet Doğrulama Belgesi

2 Adet

E- devlet şifreniz ile aşağıdaki adresten alabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama

4- İkametgah (Yerleşim Yeri Belgesi)

https://www.turkiye.gov.tr/nvi-yerlesim-yeri-ve-diger-adres-belgesi-sorgulama

2 Adet

E-devlet şifresiyle alınan belgeler kabul edilmektedir. Yerleşim yeri sadece BAYBURT ve İlçeleri kabul edilecektir.

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 Adet

Türk vatandaşlığından çıkıp mavi Karta sahip olanlardan ayrıca 1 adet noter onaylı mavi kart sureti istenmektedir.

6- Arşiv Kayıtlı Sabıka Kaydı

Sabıka Kaydını yandaki açıklamalar haricinde E-Devletten alabilirsiniz.

Belgede kayıt varsa ilgili mahkeme kararının ONAYLI BİR ÖRNEĞİNİN eklenmesi gerekmektedir.

2 Adet

Nüfus Bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.

Staj süresinde veya öncesinde evlilik-boşanma, isim-soyisim, doğum tarihi, anne-baba adı gibi idari bir işlem nedeni ile nüfus bilgilerinde değişiklik olanlar için; güncel bilgilerinizle alınan sabıka kaydınıza ek olarak, değişiklik öncesi nüfus bilgilerinize göre de olacak şekilde ADLİYEDEN alınan arşiv kayıtlı sabıka kaydı istenmektedir.

7 - Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlette Nüfus Aile –Kuruma ibraz seçeneklerini seçmeniz gerekiyor. https://www.turkiye.gov.tr/nvi-nufus-kayit-ornegi-belgesi-sorgulama

2 Adet

E-devlet şifresiyle alınan belgeler kabul edilmektedir. Evlilik durumunda kapalı olan kayıt ve eski eşe göre seçenekleri ile alınması gerekmektedir.

8- Sağlık Raporu (Avukatlık yapmaya engel vücut ve akılca malul olmadığına dair “resmi tabipliklerin” herhangi birinden alınacak doktor raporu. (Yönetmelik gereği Özel Hastane Kabul edilememektedir.) https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/duyuru-201852-80352

2 Adet

TBB’ NİN https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/duyuru-20205-81044 DUYURUSU EKİNDE BULUNAN SAĞLIK BAKANLIĞININ YAZISI UYARINCA SAĞLIK RAPORLARINIZI AİLE HEKİMLERİNİZDEN ALABİLİRSİNİZ.

9- a)SSK4/A-Bağ-Kur4/B-Emekli Sandığı 4/C(Hizmet Kaydı bulunmasa dahi her üç kurum belgesi de istenilmektedir.)hizmet (tescil) kaydınızın bulunmadığına dair belge, Herhangi bir sgk müdürlüğünden veyahttps://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi-sorgulamaadresinden alınabilir.

b) Ek olarak sağlık hak sahipliğinizi (provizyon) gösterir belge. Herhangi bir sgk müdürlüğünden veyahttps://www.turkiye.gov.tr/spas-mustahaklik-sorgulama adresinden alınabilir.

2 Adet

Başvuru yapacağınız tarih itibariyle veya en geç üç (3) gün öncesi için alınacaktır.

Avukatlık Kanunu’nun 12.md.sinin (f) bendi koşullarını taşıyanlar Ticaret Sicil Gazete Örneği ve Bağ-Kur’dan kayıt nedenini gösterir belge sunarlar.

Şirket Ortaklığında ise; müdürlük ve imza yetkili kişi olmak Avukatlık ile bağdaşmamaktadır.

Askerlikten dolayı Emekli Sandığında kayıt gözüküyor ise ilgili kurumdan bu durumun belgelendirilmesi gerekmektedir. Staj başvurusu yaptığınız tarih itibariyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Kurumlarında kayıtlı (hizmet) olmamanız gerekmektedir. Daha önce yapılan kayıtların da çıkış tarihinin gözükmesi gerekmektedir.

10- Taahhütname

2 Adet

Lütfen okuyarak imzalayınız. EK 2

11- Bildirim Kağıdı

2 Adet

Lütfen okuyarak imzalayınız. EK 3

12- Rapor Yazısı

2 Adet

Bayburt Barosu üyesi 1 (BİR) Avukat tarafından imzalanacak. Takdim Avukatları,Yanında staj yapılacak avukat,1.Dereceden Akraba, Yönetim Kurulu Üyesi Hariç, 5 yıllık kıdem gerekmez. EK 4

13- Takdim Yazısı

2 Adet

 

Bayburt Barosu üyesi 2 (İKİ) Avukat tarafından imzalanacak. Rapor Avukatı, Yanında staj yapılacak avukat,1.Dereceden Akraba, Yönetim Kurulu Üyesi Hariç, 5 yıllık kıdem gerekmez. EK 5

14- a) Yanında Staj Yapılacak Avukat Bildirim Dilekçesi (Stajyer Avukat Adayı tarafından doldurulup imzalanacak)

b)Yanında Staj Yapılacak Olan Avukatın Olur Belgesi (Rapor ve Takdim Yazılarını İmzalayan Avukatların Haricinde)

c) Yanında Staj Yapılacak Avukat Bulunamadığı takdirde ekte bulunan Taahhütnameyi imzalayınız.

* Bu belge 1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 17/3 maddesi ve 22.maddesi gereği istenilmektedir.

2 Adet

Olur verecek avukat, avukatlıkta 5 (Beş yıllık kıdemin hesabına Avukatlık Kanunu 4. maddesinde yazılı hizmette geçen süreler dahildir.) yılını doldurmuş ve hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı soruşturma açılmasına karar verilmemiş veya avukatın geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilmiş kesinleşmiş bir kararla para veya işten çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılmamış olması zorunludur. EK 6

 

 

Yanında staj yapacağınız Avukat bulamadığınız takdirde stajınızın ilk 6 ayı bitmeden getirebilirsiniz.

Ancak ekte bulunan Taahhütnameyi imzalayanız.EK 7

15-A) 4 Adet BİYOMETRİKVesikalık Fotoğraf

)

 

 

Fotoğraflar Cüppeli ya da kepli kabul edilmeyecektir.

Kimlik Bedeli Baro MUHASEBE BİRİMİNE YATIRILR.

2 adet naylon telli dosya ve 100 TL lik POSTA PULU 

 

16- Memuriyet Beyanı

1 Adet

Kamu görevinde ve 4/C Kaydı bulunanlar için geçerli.

 

AVUKATLIK KİMLİK BELGESİ İÇİN

Baro Sekreteryası ile iletişime geçiniz.